Monitoring on-line

Nabídka na dodávku a montáž komplexního monitoringu zdrojů energie včetně   vizualizace procesů na PC připojeného do internetu

  • Nabízíme Vám dodávku, montáž, instalaci a oživení monitoringu toku energií pro vizualizaci topných procesů a pro sledování efektivity využití zdrojů energie.
  • Jedná se o kompletní dodávku systému pro sledování optimálního využití obnovitelných zdrojů energie, součástí které je instalace vizualizačního, komunikačního a databázového software pro grafické znázornění probíhajících procesů.
  • Aplikace umožňuje okamžitý přehled odkudkoli z internetu o chování daného systému a zaznamenává také historii pro možnost průběžného vyhodnocování  efektivity nasazených zdrojů, sledování nákladů a hlídání nastavitelných mezí, případně poruch jednotlivých komponent.
  • Systém umožňuje také sledování nastavených veličin a při překročení stanovených mezí posílá automaticky hlášení emailem nebo sms operátorovi, který následně odkudkoli z internetu může zjistit stav a zjednat nápravu.
  • Údaje průběžně zaznamenávané v databázi je možno použít pro naprosto objektivní energetický audit, který jednoznačně prokáže zda nasazení tepelných čerpadel přineslo úspory a jaké.
  • Úroveň správce umožňuje nastavovat meze jednotlivých veličin, volit cíl zpráv systému, neboli komu bude zasílána sms o chybových stavech, nastavovat teploty apod.
  • Úroveň operátora umožňuje pouze nastavovat teplotu v určených prostorách a demo režim umožňuje pouze na prohlížení.

Celkově se dá říct, že nasazení monitorovacího systému přináší okamžitou a objektivní informaci o fungování monitorované soustavy, zaznamenává celou její historii od okamžiku nasazení a umožňuje průběžně, a to libovolně často, vyhodnocovat provoz na základě skutečných údajů.


RSS Facebook

Aton centrum s.r.o.
Pražská 702, 250 81  Nehvizdy

GSM +420 603 417 114
+420 731 657 346

e-mail: aton@aton.cz
web: www.aton.cz